Hiszpańskie linie lotnicze Iberia dołączyły do konsorcjum Green & Human, którego celem jest promowanie oraz wzmacnianie bardziej odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki.

W ten sposób linie lotnicze dołączają do ponad 80 firm, które podzielają swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój destynacji turystycznych.

Zarówno Green & Human, jak i Iberia mają wspólny cel: promowanie zrównoważonej transformacji sektora turystycznego. Stowarzyszenie wraz ze swoimi założycielami oraz we współpracy z pozostałymi partnerami wytycza mapę drogową w kierunku zrównoważonego rozwoju, budując ekosystem zmian mający na celu sprostanie wyzwaniom Agendy 2030.

Iberia pozycjonuje się jako jeden z liderów dekarbonizacji sektora linii lotniczych. Grupa IAG, której częścią jest Iberia, jako pierwsza w Europie zobowiązała się do obsługiwania 10% swoich lotów przy użyciu zrównoważonego paliwa lotniczego do 2030 r. i pierwsza na świecie, która zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto w roku 2050.