Hiszpania importuje głównie paliwa, chemikalia, półprodukty, artykuły spożywcze (wykraczające poza wyspecjalizowaną gospodarkę rolna państwa), towary konsumpcyjne, maszyny i urządzenia, przyrządy pomiarowe oraz medyczne. Wartość importu w 2019 roku wyniosła 463.1 miliardów dolarów.

Głównymi partnerami importowi są:

  • Niemcy 14.2%
  • Francja 11.9%
  • Chiny 6.9%
  • Włochy 6.8%
  • Holandia 5.1%
  • Wielka Brytania 4.0%