Aby przekroczyć granicę Hiszpanii, musisz mieć przy sobie ważny paszport, paszport tymczasowy lub dowód osobisty.

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polscy obywatele mogą wjeżdżać do Królestwa Hiszpanii i przebywać w nim bez wiz do 90 dni, niezależnie od celu pobytu.

Istnieje obowiązek meldunkowy, ale nie jest on restrykcyjnie przestrzegany. Pobyt turystów zgłaszają na policji służby hotelowe. Jeśli przebywasz w Hiszpanii dłużej, samodzielnie zarejestruj miejsce zamieszkania w urzędzie miasta.