Hiszpania leży na obszarze dwóch zlewisk: Morza Śródziemnego, obejmującego obszary wschodniej i południowej części kraju, oraz Oceanu Atlantyckiego, którego zlewisko jest największe, zajmujące dwie trzecie powierzchni kraju i obejmuje całą środkową, północną i zachodnią oraz południowo-zachodnią część kraju.

Część rzek hiszpańskich, jak np. Tag, płynąc do Oceanu Atlantyckiego, przepływa przez terytorium Portugalii.