Miasto Segovia wprowadziło kary za zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla jego zabytkowych budynków, w tym słynnego akweduktu.

Historyczne miasto Segovia leży na północny zachód od Madrytu, w regionie Kastylia i León. Oprócz średniowiecznych murów miejskich, romańskich kościołów i bajkowego zamku (Alcazar de Segovia), na którym podobno Disney wzorował swoje logo, słynie ze spektakularnego rzymskiego akweduktu.

Jednak odwiedzający Segowię, którzy chcą zobaczyć akwedukt, muszą teraz przestrzegać surowego zestawu zasad. Za ich nieprzestrzeganie mogą zapłacić grzywnę w wysokości od 1500 do 3000 euro.

Zabronione jest m.in. opieranie się o konstrukcję akweduktu, malowanie graffiti, opieranie o niego rowerów, toreb lub innych materiałów czy też organizowanie pikników pod jego łukami.

Jest to część Rozporządzenia Rady Miasta Segovii, które ma na celu wzmocnienie ochrony akweduktu i dziedzictwa historycznego miasta.

Nowe zasady weszły w życie w sobotę 11 marca i dotyczą nie tylko samego akweduktu, ale wszystkich budynków na Starym Mieście w Segowii. Władze miasta i samorząd województwa mają nadzieję, że zmiany te przyczynią się do ochrony miasta i jego zabytków na długie lata.

Nowe przepisy przewidują również, że zakazane będzie składowanie lub wrzucanie wszelkiego rodzaju przedmiotów, śmieci lub odpadów organicznych wokół zabytków historyczno-artystycznych oraz budynków wpisanych do rejestru zabytków.